provincie Limburg.be provincie Limburg

Dit Zien Wij - 44 beelden

Dit zien wij – 44 Lenzen, beelden, verhalen

Twee reeksen van 44 foto’s geven weer hoe erfgoed onze identiteit bepaalt. 44 historische foto’s uit WO I vormen het vertrekpunt en worden via een participatief fotoproject geconfronteerd met 44 hedendaagse foto’s.

Het verhaal van Paula Deetjen (youtube)

Welke gebouwen en objecten werden door de Duitsers gefotografeerd tijdens WO I?

In 2017 verzamelde het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed samen met de 44 Limburgse gemeenten 44 historische beelden van interessante gebouwen. De foto’s dateren uit de Eerste Wereldoorlog of de periode errond.

Een deel ervan werd vastgelegd tijdens de inventarisatiecampagne van de ‘Kunstschutz’, een Duitse organisatie voor de bescherming van het kunstbezit in België, tussen 1917 en 1918. Duitse Kunsthistorici beseften maar al te goed welke waarde vele van onze gebouwen hebben. Zo trokken onder meer kunsthistoricus Julius Baum en Fotografe Paula Deetjen door onze provincie om foto’s te nemen van heel wat kenmerkende, cultuurhistorische gebouwen en kunstobjecten.

 Copyright: KIK-IRPA, Brussel Copyright: KIK-IRPA, Brussel Copyright: KIK-IRPA, Brussel

Copyright: KIK-IRPA, Brussel

Op 10 september 2017 werden de geselecteerde gebouwen in de 44 gemeenten opengesteld.

Welk gebouw of landschap – van voetbalkantine tot kerk – moet voor jou zeker bewaard blijven?

Aansluitend werd er een nieuw participatief project gestart. We zochten naar het erfgoed dat de identiteit van de Limburgers bepaalt. Van 9 september tot 30 november werden de Limburgers opgeroepen om een foto van het gebouw of landschap dat zij willen bewaren voor de toekomst in te zenden. Dit leverde maar liefst 975 foto’s en verhalen op. Hieruit werden 44 foto’s geselecteerd. Eén typisch gebouw of landschap voor elke Limburgse gemeente.

Tentoonstelling ‘Dit zien wij’

Medio 2018 werden de 44 historische foto’s en de 44 hedendaagse foto’s  van de Limburgse gemeenten met elkaar geconfronteerd in een fototentoonstelling.

Studenten fotografie brengen Limburg in Beeld

21 studenten fotografie van LUCA-School of Arts (Genk) trokken eveneens op pad in Limburg voor het project ‘Dit zien wij’. Allen kozen ze één specifieke plek in Limburg en gingen ze op zoek naar het verhaal achter een gebouw of landschap. Op een creatieve manier verdiepten ze zich in het leven en de gevoelssfeer van personen die een band hebben met het lokale erfgoed. Zo kon in het tweede luik van de opdracht een eenzame wandelaar in natuurgebied aan het woord komen of een hele familie betrokken worden in het verhaal. De studenten legden dit fotografisch vast. Deze werkwijze leidde tot een innemende fotografische lijn waarin het verhaal tot leven komt op beeld en die op de expo in Beringen en Lommel getoond werden. U kan nu één foto per student ontdekken op de Flikr-pagina.

Oud kerkhof, Hasselt -A. Saylam