provincie Limburg.be provincie Limburg

Stuurgroep WO I in Limburg

Op initiatief van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) werd in het najaar van 2011 een provinciale stuurgroep Wereldoorlog I in Limburg opgericht. De stuurgroep wil voldoende ruimte laten voor eigen initiatieven en heeft voornamelijk een coördinerende rol. Doel is honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog de verschillende lokale verhalen uit de "Groote Oorlog" die zich in Limburg hebben afgespeeld naar boven te brengen, verder uit te diepen en te verzamelen.

De stuurgroep Wereldoorlog I in Limburg organiseert en coördineert zelf een aantal projecten: een (rondreizende) overzichtstentoonstelling, een spannende educatieve scholenzoektocht, een bronnengids Wereldoorlog I in Limburg, inventarisatieprojecten, ... Deze projecten sluiten aan bij het groter Limburgs verhaal. Hou de website www.limburg1914-1918.be in het oog om op de hoogte te blijven van deze en andere projecten.

De algemene coördinatie van de stuurgroep is in handen van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed

• Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed
Sandro Claes en Dirk Bouve, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT
tel. 011 23 75 69   e-mail: sandro.claes@limburg.be
tel. 011 23 75 74   e-mail: dirk.bouve@limburg.be

 

De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

• Cel Mijnerfgoed
Jos Biesmans, Koolmijnlaan 201, 3582 BERINGEN  
tel. 011 43 46 75   e-mail: jos.biesmans@limburg.be

• Erfgoedcel Haspengouw
Lieve Opsteyn, Diesterstraat 1, 3800 SINT-TRUIDEN
tel. 011 70 18 30    e-mail: info@erfgoedhaspengouw.be

• Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

Leen Gos, Evence Coppéelaan 87, 3600 GENK
tel. 089 81 14 11   e-mail: info@mijnerfgoed.be

• Heemkunde Limburg
Raymond Lambie en Erik Royackers, Gijzenveldstraat 43, 3690 ZUTENDAAL
e-mail: voorzitter@heemkunde-limburg.be

• Limburgse Raad voor Cultuurbeleid
Luk Robijns en Adrien Verbiest, Beleidscel Cultuur, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT

• Projectvereniging Erfgoed tussen Maas en Kempen
Hubert Van Eygen, Stadhuis (t.a.v. Martin Goossens), Lekkerstraat 10, 3680 MAASEIK
e-mail: hubert.Vaneygen@kinrooi.be

• Militair Commando Provincie Limburg
Danny Nies, Guffenslaan 26, 3500 HASSELT
tel. 011 45 74 11

• Provinciale Bibliotheek Limburg
Karel Verhelst, Martelarenlaan 17, 3500 HASSELT
tel. 011 29 59 00   e-mail: karel.verhelst@limburg.be

• Rijksarchief Hasselt
Rombout Nijssen, Bampslaan 4, 3500 HASSELT
tel. 011 22 17 66   e-mail: rijksarchief.hasselt@arch.be

• Toerisme Limburg
Andreas Gijbels, Universiteitslaan 3, 3500 HASSELT
tel. 011 30 55 00   e-mail: andreas.gijbels@limburg.be

Twee specialisten, Luc Vandeweyer (archivaris Algemeen Rijksarchief Brussel) en Joost Vaesen (historicus Vrije Universiteit Brussel), leveren mee inhoudelijke ondersteuning.

Logo Provincie Limburg