provincie Limburg.be provincie Limburg

Stuurgroep WO I in Limburg

Op initiatief van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) werd in het najaar van 2011 een provinciale stuurgroep Wereldoorlog I in Limburg opgericht. De stuurgroep wilde voldoende ruimte laten voor eigen initiatieven en had voornamelijk een coördinerende rol. Doel was honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog de verschillende lokale verhalen uit de "Groote Oorlog" die zich in Limburg hebben afgespeeld naar boven te brengen, verder uit te diepen en te verzamelen.

De stuurgroep Wereldoorlog I in Limburg organiseerde en coördineerde zelf een aantal projecten: een (rondreizende) overzichtstentoonstelling, een spannende educatieve scholenzoektocht, een bronnengids Wereldoorlog I in Limburg, inventarisatieprojecten, ... Deze projecten sloten aan bij het groter Limburgs verhaal.

De algemene coördinatie van de stuurgroep was in handen van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed

• Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed
Sandro Claes en Dirk Bouve

 

De stuurgroep bestond uit de volgende leden:

• Cel Mijnerfgoed
Jos Biesmans

• Erfgoedcel Haspengouw
Lieve Opsteyn

• Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
Leen Gos

• Heemkunde Limburg
Raymond Lambie en Erik Royackers

• Limburgse Raad voor Cultuurbeleid
Luk Robijns en Adrien Verbiest

• Projectvereniging Erfgoed tussen Maas en Kempen
Hubert Van Eygen

• Militair Commando Provincie Limburg
Danny Nies

• Provinciale Bibliotheek Limburg
Karel Verhelst

• Rijksarchief Hasselt
Rombout Nijssen

• Toerisme Limburg
Andreas Gijbels

Twee specialisten, Luc Vandeweyer (archivaris Algemeen Rijksarchief Brussel) en Joost Vaesen (historicus Vrije Universiteit Brussel), leverden mee inhoudelijke ondersteuning.

Logo Provincie Limburg