provincie Limburg.be provincie Limburg

Ons doel

De militaire feiten tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Westhoek, in Limburg eerder beperkt. Toch kende Limburg een langdurige bezetting, een bezetting die op de provincie Limburg en haar dagelijkse leven een grote impact had.

Er zijn heel wat "kleine verhalen" bewaard, die een interessante bron aan informatie zijn over het dagelijkse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vele verhalen zijn niet (voldoende) gekend of onderzocht: Hoe gaven mensen de oorlog een plaats in hun leven? Wat was de economische impact van de vele Duitse militaire kazernes in Limburg? Werden mensen tijdens hun werk uitgebuit? Werd er geprotesteerd? Hoe evolueerde de positie van de Limburgse vrouw in onze bezette provincie? Veranderden de lokale politieke machtsverhoudingen? Was er nog plaats voor cultuur in Limburg, ...? De herdenking van de Groote Oorlog is voor de provincie Limburg een goed moment om de "kleine verhalen" onder de aandacht te brengen en te bewaren voor de verdere generaties.

Door de lokale initiatieven zoveel mogelijk te bundelen kan er één groter Limburgs Wereldoorlog I-verhaal verteld worden.
De voordelen van krachtenbundeling binnen het project "Limburg 1914-1918":

  • Het werken onder één noemer, met één herkenbaar en Limburgs ingebed logo.
  • Het uniform communiceren en promotie maken met een unieke koppeling van erfgoed en toerisme.
  • Het leggen van inspirerende contacten en uitwisselen van ideeën met andere initiatiefnemers binnen het project waardoor er gebruikt kan gemaakt worden van interne en externe expertise.
  • Het gebruikmaken en delen van interessante informatie en tips.
  • Het zoeken van aansluiting bij zowel het provinciaal subsidiereglement voor de ondersteuning van projecten rond de Eerste Wereldoorlog als de lokale subsidiekanalen

Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) neemt het voortouw.