provincie Limburg.be provincie Limburg

De inspiratiegids

De inspiratiegids helpt je bij het uitwerken van projecten rond interessante thema's binnen de provincie Limburg. De gids schetst een algemene tijdslijn van de Eerste Wereldoorlog en heeft aandacht voor markante (en vaak weinig gekende) Limburgse feiten en gebeurtenissen. Er worden projectideeën naar voor geschoven die inspirerend werken om zelf aan de slag te gaan rond een thema dat aansluit bij de herdenking van "Limburg 1914-1918 - Kleine verhalen in een Groote Oorlog".

De gids biedt ook een overzicht van interessante partners of bestaande initiatieven die je eigen project kunnen versterken.

Hier kan je de volledige inspiratiegids digitaal downloaden. Een gedrukt exemplaar kan je bekomen bij een van de leden van de stuurgroep "Wereldoorlog I in Limburg" (zolang de voorraad strekt). 

Cover inspiratiegids Limburg 1914-1918