provincie Limburg.be provincie Limburg

Bronnengids WO I in Limburg

Pagina uit de De bronnengids “Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog” wil iedereen op weg helpen in zijn zoektocht naar verhalen. De gids geeft een overzicht van alle relevante bronnen over de Groote Oorlog in de archieven van de 44 Limburgse gemeenten, het Rijksarchief Hasselt en het Provinciaal Archief Limburg. Ook vaandels en oorlogsmonumenten die met Wereldoorlog I in Limburg verband houden, staan erin.

De bronnengids in zijn huidige vorm is geen allesomvattend naslagwerk voor Wereldoorlog I in Limburg. Het is de bedoeling om inventarissen van archieven die niet in de bronnengids opgenomen zijn (bv. van heemkundige kringen, documentatiecentra, …) onder de aandacht te brengen. Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) en de andere leden van de stuurgroep Wereldoorlog I in Limburg engageren zich om de bronnengids digitaal regelmatig aan te vullen met nieuwe bronnen die aan hen worden bezorgd.

Een exemplaar van de bronnengids is te verkrijgen bij bij het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed en kost 10 euro.