provincie Limburg.be provincie Limburg

Interessante links

Kijk zeker eens op onderstaande links voor interessante informatie. Weet je zelf nog interessante links of boeken, laat het ons dan weten zodat we het overzicht eventueel kunnen aanvullen.

 

Websites:

www.erfgoedplus.be: een (zoek)website voor cultureel erfgoed in Limburg en Vlaams-Brabant met binnenkort ook een deelcollectie rond WO I

www.europeana1914-1918.eu/nl: Europeana 1914-1918 verzamelt verhalen uit heel Europa

www.vlaanderen.be/int/100-jaar-groote-oorlog-2014-18: overkoepelende website van het Departement internationaal Vlaanderen

www.forumeerstewereldoorlog.be/: een forum waarin verschillende aspecten van de Eerste Wereldoorlog besproken worden

www.warveterans.be/welcome: Instituut voor Veteranen. Nationaal Instituur voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers:

www.ablhistoryforum.be/: informatie over het Belgisch leger, zijn geschiedenis, uniformen, uitrusting, bewapening, en zoveel meer

www.be14-18.be: federale website nav de herdenking van WO I met nationale activiteiten, links, tips,...

www.wo1.be/ned/mainnav.html: website voor iedereen die wil kennismaken met het oorlogserfgoed in de Westhoek

www.antwerpen1914-1918.be: website van de provincie Antwerpen rond de herdenking van WO I

www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/: uitleg over het Guldenboek der Vuurkaart en index van de houders van een vuurkaart

kranten.kb.nl/overzicht van verslaggeving over WO I vanuit een Nederlandse (neutrale?) invalshoek

www.ssew.nl/: Stichting studiecentrum Eerste Wereldoorlog in Nederland

www.slagderzilverenhelmen.be/: Museum met aandacht voor de "Slag der Zilveren Helmen" (Halen, 12/08/1914)

www.noordlimburg1914-1918.be/: projectwebsite over WO I in Noord-Limburg met tal van thematische activiteiten gespreid over 5 jaar

www.14-18.bruxelles.be/: website over bezet Brussel

 

Boeken:

DE SCHAEPDRIJVER, S., De Groote Oorlog. Het Koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, Antwerpen en Amsterdam, 2013.

DE SCHAEPDRIJVER, S., Wereldoorlog I. De Essentie, Antwerpen, 2010.

NATH, G., Brood willen we hebben! Honger, sociale politiek en protest in België tijdens de Eerste Wereldoorlog, Antwerpen, 2013.

NATH, G. en VAN ALSTEIN, M., 14-18 van dichtbij. Inspiratiegids voor lokale projecten over de Grote Oorlog, Leuven, 2012.

MERTENS, K., Limburg in de Eerste Wereldoorlog. De oorlogsdagboeken van Nicolaas Theelen,Balen, 2011.

ROUHA, X., INDEKEU, B. en VANNESTE, A., De "Guerilla-oorlog" van Generaal Deschepper (herfst 1914), Erpe, 2008.

VANDEWEYER, L., De eerste Wereldoorlog. Koning Albert en zijn soldaten, Antwerpen , 2005

VERHELST, K., De eerste Wereldoorlog in Limburg: verslagen, Hasselt, 1997. 

VAN ISTENDAEL, G. en BARNARD B., Een geschiedenis van België voor nieuwsgierige kinderen (en hun ouders), Amersfoort, 2012. 

VANNESTE, A., Kroniek van een dorp in oorlog: Neerpelt 1914-1918. Het dagelijks leven, de spionage en de elektrische draadversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens, Antwerpen, 1998.

VANNESTE, A., Het eerste ‘Ijzeren gordijn’?’ De elektrische draadversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog, in Het Tijdschrift van Dexia Bank, 54 (2000) 4, p. 39-82.