provincie Limburg.be provincie Limburg

Subsidies aanvragen

Om de verscheidene lokale activiteiten meer draagkracht te geven en te voorkomen dat er verschillende gefragmenteerde initiatieven genomen worden, werd een groter Limburgs Limburgs verhaal (te lezen in de inspiratiegids) opgesteld met aandacht voor de bovenlokale of unieke gebeurtenissen die zich in Limburg hebben afgespeeld tijdens Wereldoorlog I. Om een plaatselijk project te kaderen binnen dit Limburgse verhaal voorziet de provincie Limburg (c.q. het PCCE) in een financiële impuls ter ondersteuning. Jaarlijks zijn er twee momenten waarop een aanvraag kan ingediend worden, met name 1 april en 1 oktober.

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door

  • (inter)lokale publiekrechtelijke instanties: gemeente, intergemeentelijk samenwerkingsverband, autonoom gemeentebedrijf, ...
  • privaatrechtelijke instanties zonder winstoogmerk: vzw's, stichtingen, ...
  • feitelijke verenigingen: heemkundige kringen, oud-strijdersverenigingen, ...

Voor de subsidiëring wordt een onderscheid gemaakt tussen (zie ook reglement):

  • projectsubsidies voor (lokale) tijdelijke projecten die de aandacht vestigen op bovenlokale of unieke gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog, maar die geen blijvend karakter voor ogen hebben: tussenkomst van maximum 50% van de totaalkosten van het project met een maximum van 8 000,00 euro (aanvraagformulier)
  • investeringssubsidies voor permanente infrastructuur-, inrichtings- en/of materieel erfgoedontsluitingsprojecten rond erfgoed van WO I: tussenkomst van maximum 50% van de totaalkosten van het project met een maximum van 12 500,00 euro (aanvraagformulier)

Voor het opmaken van het aanvraagdossier kan het PCCE om inhoudelijke ondersteuning worden gevraagd.

Meer informatie over deze subsidies vind je hier.

Vroegere Duitse begraafplaats in Halen