Herdenkingsmonument van Halen Terug

Het oorlogsmonument in het centrum van de stad Halen werd in 1924 ingehuldigd. Het is van de hand van J. Jourdain en V. Creten.

Het initiatief voor het plaatsen van een oorlogsmonument in Halen kwam van de Touring Club van België. Deze vereniging behoorde na de Eerste Wereldoorlog tot de nationale organisaties die zich sterk engageerden voor de oprichting van patriottische gedenktekens. Op voorstel van de ondervoorzitter George Leroy besloot de directieraad van de Touring Club van België op 16 augustus 1922 om een monument op te richten in Halen. De keuze voor de Slag der Zilveren Helmen kan verklaard worden door de speciale band die bestond tussen de Touring Club van België en de Karabiniers-Wielrijders. De Touring Club van België had langte tijd geijverd voor de invoering van de fiets in het Belgische leger en stond mee aan de oprichting van het regiment van de Karabiniers-Wielrijders die het Duitse leger sterk verzwakten tijdens de Slag.

Het oorlogsmonument werd ontworpen door de Brusselse beeldhouwer Jules Jourdain en schilder-architect Victor Creten. In het oorspronkelijk ontwerp werden achter het gedenkteken berken of wilgen gepland. Dit werd uiteindelijk niet uitgevoerd omdat men vond dat de achtergrond van de pastorietuin naast de kerk volstond.

De inhuldiging van het gedenkteken vond plaats op 10 augustus 1924.Op de plechtigheid waren ook koning Albert I, de voltallige deputatien senatoren en volksvertegenwoordigers, de provincieraad en verschillende hooggeplaatste miliairen (oa. luitenant-generaal de Witte en de minister van landsverdediging) aanwezig.

Op de voet van het monument staan de wapenschilden van Belgie, Limburg en Halen (het wapen van voor de fusie van 1977). Het ruiterbeeld bestaat uit een middeleeuwse ridder op een geharnast paard. De ruiter verwijst naar het feit dat het een cavaleriedivisie was die te Halen de strijd "gewonnen" heeft. Op de later aangebrachte metalen gedenkplaat staan de namen van de eenheden van het Belgisch leger de aan de Slag der Zilveren Helmen hebben deelgenomen.

(Gegevens Onroerend Erfgoed Vlaanderen)

Contact
Koepoortstraat 1
3545 Halen